De spaarhypotheek was een van de meest populaire hypotheekvormen die wij kennen. Na 1 Januari is dat echter totaal veranderd. Het is door wetswijzigingen niet meer mogelijk om hypotheekrenteaftrek te ontvangen op nieuw afgesloten spaarhypotheken. Bij een spaarhypotheek los je niet direct af en betaal je elke maand alleen rente over het bedrag wat je hebt geleend. Verder wordt er maandelijks een bedrag ingelegd wat pas vrij komt bij beëindiging van de spaarhyptoheek. De hoogte van de vaste maandelijkse inleg kan zelf gekozen worden. Het ingelegde vermogen is onder bepaalde voorwaarden belastingvrij. Het aflossen doe je pas aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Je lost dan alles in één keer af.

Voordelen van de Spaarhypotheek
 • Verhogingen in rente worden gecompenseerd met een hogere rente op het afgeloste deel. De rente over de schuld en over het afgeloste deel zijn gelijk.
 • Op de einddatum wordt de hoofdsom volledig afgelost.
 • De maandlasten blijven constant.
 • In veel gevallen word er een belastingvrij vermogen opgebouwd.
 • Weinig kosten over de vermogensopbouw gezien deze onder omstandigheden belastingvrij is.
 • Er is geen verplichting om af te lossen wanneer de spaarhypotheek zonder NHG wordt afgesloten.
Nadelen van de Spaarhypotheek
 • Geen recht op hypotheekrenteaftrek ook niet als er wordt gekozen voor 100% aflossing.
 • Vaak is het erg lastig om een spaargedeelte over te zetten naar een andere hypotheekverstrekker, je zit dus vast aan je eerste verstrekker.
 • Pas na 15 jaar kan een deel van de uitkering belastingvrij worden opgenomen, wanneer dit eerder is moet er inkomstenbelasting betaald worden over de verdiende rente.
 • Meestal een opslag op de hypotheekrente van 0,2%.
 • Meestal een verplichte overlijdensrisico- verzekering.
 • Bij lage hypotheekrente weinig rendement op het afgeloste deel doordat de rente gekoppeld is.
 • Het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek, volledig aflossen voor het aflopen van de hypotheek heeft dus geen zin gezien er dan geen rente meer ontvangen wordt.