Hypotheekregels toch niet versoepeld

Geen versoepeling hypotheekregels

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst geeft aan dat er geen alternatieven komen voor de huidige hypotheekregels wanneer de woningmarkt halverwege dit jaar niet aantrekt.

Blok is er van overtuigd dat het kabinet Rutte 2 een goed pakket met maatregelen heeft doorgevoerd waarmee de woningmarkt weer op gang moet komen.  Extra maatregelen om de markt te stimuleren zou de markt onzeker houden en tot uitstel leiden waarmee het nog langer duurt voordat de woningmarkt weer aantrekt.

De eerste kamer had eerder gevraagd om de regels te versoepelen, deze stelde voor om slechts de helft verplicht aflossingsvrij te maken. Zie: Eerste kamer zegt: slechts de helft verplicht aflossen

Sinds 1 januari 2013 hypotheekregels

Het is duidelijk dat het sinds 1 januari 2013 een stuk moeilijker is om aan een lening te komen maar toch komen hiervoor geen aanvullende maatregelen. Het speculeren over deze, of aankondigen van deze zouden er alleen maar voor zorgen dat de markt weer de nieuwe regels gaat afwachten.  Volgens blok zijn er reeds voldoende regels om mensen met hypotheken die onder water staan te helpen. Ondanks de moeilijke situatie is er 20 miljoen uitgetrokken voor startersleningen en is er voor gezorgd dat als mensen met 2 huizen zitten, er voor een jaar dubbele rente afgetrokken kan worden. Ook mensen met een goed inkomensvooruitzicht kunnen een bijpassende hypotheek krijgen.
Starters zijn volgens Minister Stef Blok erg belangrijk in de woningmarkt, deze zorgen er voor dat er vraag is voor het goedkopere segment wat weer voor doorstroming zorgt. Dit brengt ook weer werk voor de schilder en de loodgieters. Minister Stef Blok geeft aan dat zeker begin 2013 het aantal transacties lager zal zijn, maar juist omdat er geld beschikbaar is voor starters zal er toch een impuls komen.

Sinds 1 Januari 2013 moet een nieuw afgesloten hypotheek volledig en ten minste annuitair afgelost worden om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek.

Akkoord woningmarkt: de nieuwe maatregelen 2013

De regeringspartijen VVD, PvDA, D66, ChristenUnie en de SGP hebben een principeakkoord gesloten voor de woningmarkt. De huren gaan minder hard omhoog en voor een extra lening tot 50% van de woningwaarde hoeft nog maar de helft verplicht afgelost te worden.

Persconferentie nieuwe maatregelen woningmarkt

Het kabinet heeft gisteren de hele avond overlegd achter gesloten deuren en heeft vervolgens om 10:30 een persconferentie gegeven. De kamer zal vandaag nog debatteren over de nieuwe regels omtrent de woningmarkt welke er waarschijnlijk voor gaan zorgen dat het regeerakkoord opengebroken moet gaan worden

De nieuwe maatregelen omtrent de woningmarkt

 • Huren gaan maar 6,5 procent i.p.v. 9 procent omhoog
 • De huurverhoging wordt minder voor de middeninkomens
 • Als je in inkomen daalt kan de huur ook weer zakken
 • De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken wordt verlengd van 30 naar 35 jaar
 • Het volledig annuitair aflossen binnen 30 jaar blijft de norm al is er wel de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning. Deze lening hoeft maar voor 50% afgelost te worden maar is niet aftrekbaar van de belasting. Deze lening mag een looptijd hebben van 35 jaar.
 • Startersleningen worden gestimuleerd d.m.v. een fonds van 50 miljoen euro
 • Nog maar slechts 50 procent van de hypotheek hoeft afgelost te worden, nadeel is dan wel dat je geleidelijk minder hypotheekrenteaftrek krijgt
 • De BTW op renovatie en verbouwingen gaat een jaar lang van 21 procent naar 6 procent om de bouw een flinke impuls te geven
 • Er komt een energiebesparingsfonds van 150 miljoen euro. Er gaat hier ook samenwerking gezocht worden met de marktsector zodat het fonds nog honderden miljoenen euro’s groter kan uitvallen
 • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties gaat van 2 miljard naar 1,75 miljard
 • Er komt een puntensysteem voor de huur, deze zou eerst aan de WOZ waarde gekoppeld worden
Nog maar helft verplicht aflossen

Er is al enige tijd discussie over de nieuwe regels en nu zijn ze er dan toch gekomen. De eerste kamer gaf eerder al aan dat de regels aangepast moesten worden door bijv. slechts de helft verplicht af te lossen. De nieuwe regels zijn er nu wel gekomen al is er dan geen recht op hypotheekrenteaftrek over de tweede lening welke slechts voor de helft afgelost hoeft te worden.