Geen versoepeling hypotheekregels

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst geeft aan dat er geen alternatieven komen voor de huidige hypotheekregels wanneer de woningmarkt halverwege dit jaar niet aantrekt.

Blok is er van overtuigd dat het kabinet Rutte 2 een goed pakket met maatregelen heeft doorgevoerd waarmee de woningmarkt weer op gang moet komen.  Extra maatregelen om de markt te stimuleren zou de markt onzeker houden en tot uitstel leiden waarmee het nog langer duurt voordat de woningmarkt weer aantrekt.

De eerste kamer had eerder gevraagd om de regels te versoepelen, deze stelde voor om slechts de helft verplicht aflossingsvrij te maken. Zie: Eerste kamer zegt: slechts de helft verplicht aflossen

Sinds 1 januari 2013 hypotheekregels

Het is duidelijk dat het sinds 1 januari 2013 een stuk moeilijker is om aan een lening te komen maar toch komen hiervoor geen aanvullende maatregelen. Het speculeren over deze, of aankondigen van deze zouden er alleen maar voor zorgen dat de markt weer de nieuwe regels gaat afwachten.  Volgens blok zijn er reeds voldoende regels om mensen met hypotheken die onder water staan te helpen. Ondanks de moeilijke situatie is er 20 miljoen uitgetrokken voor startersleningen en is er voor gezorgd dat als mensen met 2 huizen zitten, er voor een jaar dubbele rente afgetrokken kan worden. Ook mensen met een goed inkomensvooruitzicht kunnen een bijpassende hypotheek krijgen.
Starters zijn volgens Minister Stef Blok erg belangrijk in de woningmarkt, deze zorgen er voor dat er vraag is voor het goedkopere segment wat weer voor doorstroming zorgt. Dit brengt ook weer werk voor de schilder en de loodgieters. Minister Stef Blok geeft aan dat zeker begin 2013 het aantal transacties lager zal zijn, maar juist omdat er geld beschikbaar is voor starters zal er toch een impuls komen.

Sinds 1 Januari 2013 moet een nieuw afgesloten hypotheek volledig en ten minste annuitair afgelost worden om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek.