De regeringspartijen VVD, PvDA, D66, ChristenUnie en de SGP hebben een principeakkoord gesloten voor de woningmarkt. De huren gaan minder hard omhoog en voor een extra lening tot 50% van de woningwaarde hoeft nog maar de helft verplicht afgelost te worden.

Persconferentie nieuwe maatregelen woningmarkt

Het kabinet heeft gisteren de hele avond overlegd achter gesloten deuren en heeft vervolgens om 10:30 een persconferentie gegeven. De kamer zal vandaag nog debatteren over de nieuwe regels omtrent de woningmarkt welke er waarschijnlijk voor gaan zorgen dat het regeerakkoord opengebroken moet gaan worden

De nieuwe maatregelen omtrent de woningmarkt

 • Huren gaan maar 6,5 procent i.p.v. 9 procent omhoog
 • De huurverhoging wordt minder voor de middeninkomens
 • Als je in inkomen daalt kan de huur ook weer zakken
 • De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken wordt verlengd van 30 naar 35 jaar
 • Het volledig annuitair aflossen binnen 30 jaar blijft de norm al is er wel de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning. Deze lening hoeft maar voor 50% afgelost te worden maar is niet aftrekbaar van de belasting. Deze lening mag een looptijd hebben van 35 jaar.
 • Startersleningen worden gestimuleerd d.m.v. een fonds van 50 miljoen euro
 • Nog maar slechts 50 procent van de hypotheek hoeft afgelost te worden, nadeel is dan wel dat je geleidelijk minder hypotheekrenteaftrek krijgt
 • De BTW op renovatie en verbouwingen gaat een jaar lang van 21 procent naar 6 procent om de bouw een flinke impuls te geven
 • Er komt een energiebesparingsfonds van 150 miljoen euro. Er gaat hier ook samenwerking gezocht worden met de marktsector zodat het fonds nog honderden miljoenen euro’s groter kan uitvallen
 • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties gaat van 2 miljard naar 1,75 miljard
 • Er komt een puntensysteem voor de huur, deze zou eerst aan de WOZ waarde gekoppeld worden
Nog maar helft verplicht aflossen

Er is al enige tijd discussie over de nieuwe regels en nu zijn ze er dan toch gekomen. De eerste kamer gaf eerder al aan dat de regels aangepast moesten worden door bijv. slechts de helft verplicht af te lossen. De nieuwe regels zijn er nu wel gekomen al is er dan geen recht op hypotheekrenteaftrek over de tweede lening welke slechts voor de helft afgelost hoeft te worden.